Hà Nội: Lượng hóa kết quả ứng dụng CNTT 

Discussion in 'Tin tức - Đồ chơi số' started by bboy_nonoyes, Jan 27, 2013.

 1. bboy_nonoyes

  bboy_nonoyes Administrator Staff Member

  (Lượt xem: 403)

  Cách thức đánh giá, xếp hạng đơn vị ứng dụng CNTT của Sở TTTT thành phố Hà Nội năm 2012 được đánh giá là công bằng, minh bạch và có thể lượng hóa kết quả ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước.
  [​IMG]
  Đánh giá hiệu quả ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước trước đây vốn được cho là khó định lượng
  Thay vì đánh giá kết quả ứng dụng CNTT dựa trên báo cáo do các đơn vị gửi về như những năm trước, năm 2012, Sở TTTT Hà Nội xây dựng bảng chấm điểm với nhiều hạng mục rõ ràng, gồm đánh giá về hạ tầng CNTT, ứng dụng CNTT, nhân lực CNTT, môi trường chính sách CNTT. Qua bảng chấm điểm có thể phản ánh rất rõ hiện trạng đầu tư, ứng dụng CNTT ở từng đơn vị.
  Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, đánh giá "quá trình khảo sát là một cuộc tổng điều tra về kết quả ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước. Qua đó, thấy được bức tranh toàn cảnh, giúp các cấp lãnh đạo điều chỉnh, bổ sung trong các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạp ứng dụng CNTT. Các đơn vị cũng nhìn vào đó để thi đua".
  Bà Kim Lan Hương, Trưởng phòng Ứng dụng CNT -, Sở TTTT Hà Nội, cho biết: "Việc đánh giá, chấm điểm thực hiện nhanh chóng với những đơn vị có lãnh đạo quan tâm và quản lý tốt công tác ứng dụng CNTT tại đơn vị mình, có số lượng thống kê đầy đủ và cập nhật. Với những đơn vị chưa quản lý tốt, việc chấm điểm gặp khó khăn đặc biệt với những tiêu chí phải ước lượng hoặc đánh giá về kỹ năng CNTT của người dùng".
  "Thông qua việc khảo sát, chấm điểm, thành phố Hà Nội đang từng bước lượng hóa kết quả ứng dụng CNTT tại mỗi đơn vị, để từ đó, so sánh, xây dựng điều chỉnh trong quá trình triển khai cho phù hợp", ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở TTTT Hà Nội nhận định.
  [​IMG]
  Căn cứ trên kết quả khảo sát, UBND thành phố Hà Nội đã trao Giải thưởng ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội năm 29012 cho 17 tập thể và 7 cá nhân là các lãnh đạo phụ trách CNTT. Lễ trao giải diễn ra sáng 26/1. Ảnh: Hải Mỹ
  Ông Thái Văn Bình, Phó phòng Văn hóa - Thông tin, huyện Sóc Sơn, đại diện đơn vị giải Nhì khối Huyện cho biết việc trao giải dựa trên kết quả khảo sát rất công bằng, minh bạch, tạo động lực thi đua giữa các đơn vị. Hiện ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước tại Hà Nội chưa bằng một số địa phương khác nhưng cách làm này sẽ giúp các đơn vị tiến bộ đồng đều thay vì từng điển hình xuất sắc đơn lẻ như ở một số điah phương. Ông Bình kiến nghị bảng chấm điểm năm sau nên bổ sung hạng mục đánh giá các dịch vụ công mức độ 3 (nhận hồ sơ qua mạng) về số lượng hay số người dân tham gia giao dịch, qua đó phản ánh thực chất hơn hệu quả của các dịch vụ công trực tuyến tới người dân.
  Kết quả khảo sát năm 2012 cho thấy lĩnh vực ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội đạt 73% sở ban ngành, 100% UBND các quận, 61% UBND các huyện và 8,1% UBND các xã phường thị trấn ứng dụng ở mức khá và tốt; 2% sở ban ngành, 22% UBND các huyện và 90,5% các xã phường thị trấn ở mức yếu.
  Nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT đồng đều ở các khối sở ban ngành và UBND quận huyện, đạt khá và tốt. Khối xã phường thị trấn chỉ 22,6% đơn vị có hạ tầng nhân lực từ trung bình trở lên. Tuy nhiên, xét về hiệu quả kỹ năng ứng dụng của cán bộ, công chức, viên chức cũng như trình độ cán bộ chuyên trách CNTT của khối sở ban ngành và khối quận lại thấp hơn so với khối huyện, khối xã phường đa số ở mức yếu.
  Các cơ quan nhà nước bắt đầu quan tâm xây dựng các văn bản quản lý điều hành tác nghiệp, quản lý ứng dụng CNTT. Tuy nhiên, các văn bản quy định về an toàn bảo mật, khuyến khích ứng dụng CNTT, chính sách đãi ngộ cán bộ chuyên trách CNTT riêng của đơn vị hầu hết các đợn vị đều chưa xây dựng.
  Hải Mỹ
  Nguồn: VNExpress
   
 2. Facebook comment - Hà Nội: Lượng hóa kết quả ứng dụng CNTT 

Share This Page