Sử dụng Registry loại bỏ màn hình Log On trong Windows 8

Discussion in 'Kinh nghiệm - Thủ thuật' started by bboy_nonoyes, Jul 27, 2013.

 1. bboy_nonoyes

  bboy_nonoyes Administrator Staff Member

  (Lượt xem: 488)

  Nếu bạn không thích sử dụng màn hình Log On trong Windows 8, bạn có thể làm theo hướng dẫn sau để loại bỏ nó.
  [​IMG]


  Mở Registry bằng cách gõ 'regedit' từ màn hình Start và chọn từ kết quả tìm được.


  [​IMG]


  Tìm đến key Persionalization theo đường dẫn sau:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Personalization

  Nếu bạn không thấy key Persionalization, hãy tạo ra nó bằng cách phải chuột vào key Windows, chọn New/Key và đặt tên là Personalization.


  [​IMG]

  Click vào key Personalization và phải chuột vào cửa sổ phía bên phải. Bạn tiếp tục chọn New/DWORD và đặt tên là NoLockScreen

  [​IMG]

  Click đúp vào NoLockScreen và thay đổi giá trị 0 thành 1.

  [​IMG]

  Xong! Kể từ giờ bạn sẽ không còn thấy màn hình Log On nữa.

  Tuy nhiên, nếu muốn nó quay trở lại, bạn có thể thiết lập lại giá trị cho NoLockScreen0.


  Trang Công Nghệ

  Theo Trang Công Nghệ
   
 2. Facebook comment - Sử dụng Registry loại bỏ màn hình Log On trong Windows 8

Share This Page