Bạn cần biết gì để tạo file phục hồi cho Windows 8?

Discussion in 'Kinh nghiệm - Thủ thuật' started by bboy_nonoyes, Jul 24, 2013.

 1. bboy_nonoyes

  bboy_nonoyes Administrator Staff Member

  (Lượt xem: 452)

  Windows được phục hồi thế nào?

  Khi bạn sử dụng chức năng Refresh hoặc Reset, Windows sẽ sao chép các nội dung của một file phục hồi nào đó được lưu ở trong ổ cứng và thay thế chúng với các file hệ thống cũng như các tùy chỉnh thiết lập hệ thống hiện tại. Tất cả các ứng dụng Desktop và các tùy chỉnh sẽ bị mất. Nếu bạn sử dụng chức năng Refresh, các file cá nhân và các ứng dụng Modern sẽ được giữ lại. Nếu bạn sử dụng chức năng Reset, tất cả các file cá nhân và ứng dụng Modern sẽ không được giữ lại.

  Windows sử dụng file phục hồi mặc định để lưu trữ lại trạng thái khởi tạo của hệ thống. Nếu bạn tự mình cài đặt Windows 8, bạn sẽ có một hệ thống tương đối 'sạch sẽ'. Tuy nhiên, nếu bạn mua một máy tính Windows 8, hệ điều hành có sẵn trong máy có thể bao gồm một số các ứng dụng hữu dụng và cả những bloatware do nhà sản xuất cài đặt sẵn.

  Câu lệnh RecImg (viết tắt của Recover Image) sẽ cho phép bạn thay thế file phục hồi hiện tại bằng một file phục hồi khác lưu trữ trạng thái của hệ thống trong thời điểm thực thi câu lệnh. Đây có thể như một chức năng cho phép bạn lưu lại trạng thái hệ thống tại một thời điểm cụ thể và sau đó sử dụng chức năng Reset hoặc Refresh để khôi phục máy tính về trạng thái đã lưu trữ trước đó.

  [​IMG]


  Tạo file phục hồi thế nào?

  Trước tiên hãy đưa máy tính của bạn về một trạng thái mà bạn ưu thích bằng cách cài đặt các phần mềm ưu thích cũng như tùy chỉnh các thông số của hệ thống theo ý mình. Tốt nhất là bạn nên cài đặt lại máy từ đầu vì nếu đã dùng qua một thời gian dài, Windows của không tránh khỏi việc tồn tại những dữ liệu không mong muốn.

  Đây là bước để tạo trạng thái cho file phục hồi. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng, các ứng dụng Modern, các file thiết lập của người dùng sẽ không được lưu lại trong file phục hồi này. Chỉ có những ứng dụng Desktop, các file hệ thống và tùy chỉnh hệ thống mới được lưu lại để phục hồi.

  Tiếp theo, bạn có thể tạo một file phục hồi với lệnh RecImg.

  Bạn có thể chạy lệnh này từ Command Promp như sau:
  Gõ 'command promt' từ màn hình Start để hệ thống tìm kiếm ứng dụng Command. Sau đó bạn right-click vào biểu tượng chương trình và chọn Run as administrator.

  [​IMG]

  Tiếp theo, bạn gõ câu lệnh với mẫu như sau:

  recimg /CreateImage C:\CustomRefreshImages\Image1

  Trong đó:

  Recimg: lệnh thao tác với file phục hồi hệ thống

  /CreateImage: Tham số chỉ định việc tạo file phục hồi

  C:\CustomRefreshImages\Image1: Đường dẫn bất kỳ do người dùng chỉ định vị trí lưu trữ file phục hồi

  [​IMG]


  Kết thúc câu lệnh, hệ thống sẽ tạo ra một file lưu trữ trạng thái hiện tại của hệ thống.

  Bạn cũng có thể tạo nhiều file phục hồi nếu muốn.

  Bằng cách tương tự, bạn gõ câu lệnh:

  Recimg /CreateImage C:\CustomRefreshImages\Image2


  [​IMG]

  Như vậy, trong máy tính của bạn hiện đang có 2 file phục hồi. Vậy nếu thực hiện chức năng Refresh hoặc Reset, hệ thống sẽ phục hồi Windows với image1 hay image2.

  Câu trả lời là Windows sẽ phục hồi về trạng thái được lưu trữ gần nhất, tức là image2.

  Vậy nếu bạn không muốn máy tính trở về trạng thái image2 mà muốn phục hồi trạng thái image1 thì sao.

  Lúc này bạn có thể chuyển file phục hồi bằng cách gõ câu lệnh sau:

  recimg /SetCurrent C:\CustomRefreshImages\Image1

  Trong đó:

  /SetCurrent là tham số chỉ định việc chuyển đổi file phục hồi

  C:\CustomRefreshImages\Image1 là đường dẫn đến file phục hồi đã tạo trước đó

  [​IMG]


  Nếu có nhiều file phục hồi mà bạn không biết rằng tại thời điểm này, hệ thống đang sử dụng file phục hồi nào và muốn hiển thị file phục hồi tại thời điểm hiện tại. Bạn có thể gõ câu lệnh:

  recimg /ShowCurrent

  Trong đó:

  /ShowCurrent là tham số chỉ định việc hiển thị file phục hồi của hệ thống tại thời điểm hiện tại

  [​IMG]


  Một câu lệnh khác mà bạn cần biết là câu lệnh để chuyển trạng thái phục hồi về trạng thái khởi tạo của Windows:

  recimg /deregister

  Trong đó:

  /deregister: Tham số chỉ định việc chuyển trạng thái phục hồi về trạng thái khởi tạo của Windows
  [​IMG]


  Với cách này bạn có thể không cần phải cài lại Windows nữa nếu muốn.

  Sử dụng phần mềm của hãng thứ ba

  Các chức năng của câu lệnh RecImg hoàn toàn thông qua việc gõ lệnh trên cửa sổ Command Prompt, Windows không cung cấp giao diện. Vì thế với một số người dùng có thể có một chút khó khăn hoặc sẽ không thân thiện lắm.

  Nắm bắt được điều này, một số hãng đã cung cấp phần mềm để thực hiện các chức năng của câu lệnh RecImg. Một trong số đó là phần mềm RecImgManager của SlimWare.
  [​IMG]

  Hãy download và sử dụng. Bạn sẽ dễ dàng thao tác qua các giao diện thân thiện mà không gặp bất cứ khó khăn nào.

  Chúc các bạn thành công!

  Theo Trang Công Nghệ
   
 2. Facebook comment - Bạn cần biết gì để tạo file phục hồi cho Windows 8?

Share This Page