30 phím tắt cho IE, Firefox và Google Chrome

Discussion in 'Kinh nghiệm - Thủ thuật' started by bboy_nonoyes, Feb 5, 2013.

 1. bboy_nonoyes

  bboy_nonoyes Administrator Staff Member

  (Lượt xem: 452)

  Internet Explorer, Firefox, Google Chrome là 3 phần mềm quen thuộc với mỗi người sử dụng Internet. Dưới đây là 30 phím tắt rất hữu ích và tiện lợi khi sử dụng 3 phần mềm này.
  Internet Explorer

  1. Alt = Hiện thanh menu.
  2. Alt + M = Điều hướng đến trang chủ của bạn.
  3. Alt + C = Xem lịch sử trình duyệt Web, Feed.
  4. Ctrl + J = Xem các File tải xuống.
  5. Ctrl + L = Chuyển sang một địa chỉ mới.
  6. Ctrl + D = Đánh dấu một trang web vào mục yêu thích của bạn.
  7. Ctrl + B = Tìm kiếm mục yêu thích hoặc các trang đã được đánh dấu của bạn.
  8. Ctrl + T = Mở một tab mới.
  9. F5 = Tải lại trang web đang mở hiện tại.
  10. Ctrl + F4 = Thoát khỏi một tab hiện tại.
  [​IMG]
  Firefox

  1. Alt + D = Chuyển con trỏ lên thanh địa chỉ.
  2. Alt + Homec= Trở lại trang chủ.
  3. Ctrl+- = Giảm kích thước phần nội dung trong trang.
  4.Ctrl++ = Phóng to kích thước phần nội dung trong trang.
  5. Ctrl+S = Ghi lại trang Web đang xem.
  6. Ctri+n = Tới Tab tương ứng (n là số thứ tự như 1, 2, 3...).
  7. Alt+Shift+Delete = Xoá hết dữ liệu cá nhân đã dùng trên Firefox.
  8. Ctrl+N= Mở cửa sổ Firefox mới.
  9. Alt + < = Quay về trang trước.
  10. Ctrl+F4 = Đóng Tab hiện thời.
  Google Chrome

  1. Ctrl++= Phóng to cỡ chữ.
  2. Ctrl+-= Thu nhỏ cỡ chữ.
  3. Ctrl+0 = Quay về cỡ chữ chuẩn ban đầu.
  4. Ctril+U = Kiểm tra nguồn của trang Web.
  5. Ctrl+F5 = Reload lại trang Web nhanh hơn.
  6. Ctrl+H = Xem lại lịch sử truy cập.
  7. Ctrl+Tab = Chuyển qua Tab tiếp sau.
  8. Ctrl+T = Mở một Tab mới.
  9. Ctrl+P = In trang web đang truy cập.
  10. Alt+Home = Mở trang chủ.
  Nguồn: Quản Trị Mạng
   
 2. Facebook comment - 30 phím tắt cho IE, Firefox và Google Chrome

Share This Page