Cả khu chợ náo loạn vì hàng chục bà bán thịt ngẫu hứng nhảy “lên nóc nhà bắt con gà”

Discussion in 'Làng Showbiz' started by Robot Siêu Nhân, Mar 4, 2013.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

  2. Facebook comment - Cả khu chợ náo loạn vì hàng chục bà bán thịt ngẫu hứng nhảy “lên nóc nhà bắt con gà”

Share This Page