iPen 2 – bút stylus bổ sung tính năng "chạm" cho iPad và iMac

Discussion in 'Tin tức - Đồ chơi số' started by bboy_nonoyes, Jan 25, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

  2. Facebook comment - iPen 2 – bút stylus bổ sung tính năng "chạm" cho iPad và iMac

Share This Page