Vì sao chữ 'Ambulance' trên xe cứu thương bị ngược?

Discussion in 'Khám phá - Phát minh' started by bboy_nonoyes, Jan 30, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

  2. Facebook comment - Vì sao chữ 'Ambulance' trên xe cứu thương bị ngược?

Share This Page