Trung Quốc cấy gene não người vào khỉ để tăng trí thông minh

Discussion in 'Khám phá - Phát minh' started by bboy_nonoyes, Apr 15, 2019.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

  2. Facebook comment - Trung Quốc cấy gene não người vào khỉ để tăng trí thông minh

Share This Page