Mực nước biển sẽ giảm bao nhiêu nếu tất cả tàu thuyền biến mất?

Discussion in 'Khám phá - Phát minh' started by bboy_nonoyes, Sep 18, 2017.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

  2. Facebook comment - Mực nước biển sẽ giảm bao nhiêu nếu tất cả tàu thuyền biến mất?

Share This Page