Nước sôi phát ra âm thanh khác nước lạnh

Discussion in 'Khám phá - Phát minh' started by bboy_nonoyes, Feb 25, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

  2. Facebook comment - Nước sôi phát ra âm thanh khác nước lạnh

Share This Page